I tråd med opptrappingsplanen som helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) la fram i juni, vil regjeringen gi 360 millioner kroner til å forebygge psykisk uhelse og rusproblemer i neste års statsbudsjett.

– Vi følger med dette opp opptrappingsplanen for psykisk helse som vi la fram før sommeren, og fortsetter satsingen fra fjorårets budsjett. De som har psykiske plager og lidelser eller rusmiddelproblemer, skal få god og lett tilgjengelig hjelp, sier helse- og omsorgsministeren.

Det kom i september fram at 150 millioner av de nevnte 360 millionene vil gå direkte til kommunene for å bygge opp lavterskeltilbud for psykisk helse i kommuner rundt om i landet.

– Ved å styrke kommunenes inntekter kan vi legge til rette for flere lavterskeltilbud og tjenester i tråd med behovene lokalt. Gode lavterskeltilbud kan sikre at folk får tidlig hjelp før problemene utvikler seg til å bli mer alvorlige, påpeker Kjerkol.