– Bondevik og sjefen for biskopene i Norge stempler dem som er bekymret for utviklingen som usolidariske og fæle folk, sier Listhaug til NRK etter reaksjonene på regjeringens flyktningbudsjett.

– Jeg reagerer på dette godhetstyranniet som rir det norske samfunnet som en mare, fortsetter hun.

Ifølge NRK føler verken Kjell Magne Bondevik eller preses Helga Haugland Byfuglien seg truffet av kritikken fra Listhaug. Begge avviser at de representerer et godhetstyranni i flyktningdebatten.

Listhaug og regjeringen mener det er nødvendig at Norge blir mindre attraktivt for asylsøkere og foreslår kutt i ytelser, strengere regler for familiegjenforening og høyere terskel for permanent opphold.