Søndag og mandag ble det registrert henholdsvis 26 og 21 nye søknader.

Siden begynnelsen av 2022 har 76.385 personer søkt om kollektiv beskyttelse i Norge. Dette tallet inkluderer personer med annet statsborgerskap enn ukrainsk, og det inkluderer ikke ordinære asylsøkere. 74.819 av søknadene har blitt innvilget.

Nesten alle som får innvilget kollektiv beskyttelse, er ukrainske statsborgere. Ved årsskiftet hadde vel 200 personer med andre statsborgerskap fått beskyttelse. Dette er stort sett flyktninger fra andre land som hadde asyl i Ukraina før 2022.