Mutert koronavirus påvist på Smestadhjemmet i Oslo – sju tilfeller funnet