Sykehuset Innlandet tar stilling til omdiskutert Mjøssykehus