Det er Venstre-leder Trine Skei Grande som ber om dette i et brev til statsminister Erna Solberg (H).

- Vi ber statsministeren om nødvendig ta initiativ til et ekstraordinært stortingsmøte for å få gjort formelle vedtak om økt innsats og omprioriteringer/overskridelser på statsbudsjettet for 2015. Dette haster og kan etter Venstres syn ikke la seg sinke av at Stortinget formelt åpner først om en måneds tid, skriver Skei Grande.

- Flyktningsituasjonen i Syria, Middelhavet og deler av Europa opprører oss. Ikke siden andre verdenskrig har det vært så mange mennesker på flukt i vår del av verden. Norge har et ansvar for å bidra. Vi har et ansvar for å hjelpe til. Både her hjemme, i andre land i Europa og i nærområdene. Vi ser heldigvis et sterkt folkelig engasjement i Norge for å bidra. Dette engasjementet bør også bli forsterket med et felles løft fra det politiske Norge, fortsetter Venstre-lederen.

Økes neste år

Regjeringen kunngjorde søndag at nødhjelpsbudsjettet økes med 1 milliard kroner neste år. Pengene skal i hovedsak gå til Syrias nærområder.

- Vi legger 1 milliard på toppen av det vi bruker på humanitære formål i år. Det blir historiens største humanitære budsjett, men så ser vi også den verste flyktningkatastrofen siden annen verdenskrig, sa utenriksminister Børge Brende (H) til NRK.

Venstre-lederen støtter dette, men mener det allerede i år må bevilges mer penger.

- Som avtalepartner for statsbudsjettet for inneværende periode, gir jeg på vegne av Venstre statsministeren og regjeringen vide fullmakter til å overskride det vedtatte budsjettet for å avhjelpe i denne situasjonen, sier Trine Skei Grande.

Blant annet tar hun til orde for økt innsats i nærområdet, samt at Norge skal være med på en «felles europeisk dugnad».

Vil behandle søknader i Norge

Skei Grande mener dessuten at asylsøknader fra personer som kommer til Helles og Italia, skal behandles i Norge, etter avtale med disse landene.

Hun vil også framskynde mottaket av flyktningene Norge har forpliktet seg til å ta imot i 2016 og 2017 og om nødvendig utvide totalantallet fra dagens 8000.

Venstre-lederen ber om økte midler til det norske mottaksapparatet, et nytt norsk skip til Middelhavet, vridning av EØS-midler og bistandsmidler til Europas sørkyst og oppretting av flyktningsentre i Nord-Afrika i samarbeid med de aktuelle landene.

- Avtalen som ble inngått på Stortinget om flyktninger fra Syria, er etter Venstres syn en bunnplanke og ikke en avtale om hva Norge maksimalt kan gjøre. Norges innsats må suppleres med ytterligere tiltak og økte bevilgninger, sier Trine Skei Grande.Grande får støtte fra SV og KrF.

Vil ha hastemøte

Karin Andersen er enig.

– Det er helt nødvendig med økt hjelpeinnsats ute, både i nærområdene, langs fluktrutene og for kapasitet i mottaksapparatet her i Norge. Det er akutt og må gjøres. SV mener som Venstre at Stortinget bør møtes og regjeringen må få klarsignal til å øke hjelpeinnsatsen kraftig, sier hun til NTB.

– Vi må kunne bruke av vår oljeformue nå. FN og hjelpeorganisasjonene har bare fått en brøkdel av det de trenger for å gi nødhjelp. Noen milliarder fra eller til i oljefondet merkes ikke for oss, men betyr forskjell på liv eller død for dem som nå er på flukt. Nå haster det, sier SV-representanten.

– Vi er konstruktive og åpne for det, selvfølgelig, fordi situasjonen er spesiell, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NTB.

– Akkurat nå er det viktig å ha en koordinering med EU og de andre europeiske landene om hva vi felles kan gjøre. Det er viktig at vi stiller opp, slik at ikke bare yttergrensene tar belastningen, fortsetter han.