– Vi har vært opptatt av å bygge sterke kompetansemiljøer for eksempel rundt IT regionalt, i motsetning til andre som outsourcer til India. Dette er en premiering til de som har gjort det, og en straff til de som har vært opptatt av å bygge opp kompetansearbeidsplasser i nærmiljøet, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest til Nationen.

Han sendte bekymringsmeldingen til politikerne i finanskomiteen på vegne av sparebankene på grunn av regjeringens planer om å skattlegge finansnæringen med 3,5 milliarder kroner neste år. Den nye skattleggingen av finansnæringen var et viktig element i skatteforliket som ble vedtatt på Stortinget tidligere i år.

Finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) sier at han forstår bekymringen.

– Vi må se på utformingen og hvordan det vil slå ut i Bank-Norge. Hvis man legger alt på ansatte, vil det være en disfavør av dem som velger å ha mange ansatte her i Norge, sier Syversen.

Alle partiene i finanskomiteen med unntak av SV og MDG ble enige om forliket om bedriftsbeskatning i begynnelsen av mai. Venstre tok et klart forbehold om hvordan skatten skulle innføres.