Rekordmange ledige stillinger til tross for høy arbeidsledighet