Undersøkelse: Foreldre i private barnehager er mest fornøyde