Svein Jemtland anker ikke drapsdommen til Høyesterett