Forskere bekymret for hytter i områder med villrein