Lærernormen kan oppheves, foreslår regjeringsoppnevnt utvalg