Norge slutter seg til EUs Navalnyj-sanksjoner mot Russland