Norfund mot strømmen – investerte rekordhøyt i utviklingsland under pandemien