Reglene ble bestemt av EU-parlamentet tirsdag, skriver Aftenposten. Reglene skal innebære at selskaper trenger foreldrenes godkjennelse til å behandle datainformasjon om personer som er yngre enn 16 år.

Frem til 2006 var aldersgrensen for Facebook 17 år, men siden det har brukere ned til 13 år kunnet opprette kontoer.

– En 15-åring går på videregående skole, de er ganske voksne og bør i stor grad få bestemme over livet sitt, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet. Han sier videre at han er i tvil om det er praktisk at alle under 15 år må spørre foreldrene sine om å gå inn på et sosialt nettsted, og at han i utgangspunktet ikke omfavner forslaget.

Også i utlandet er det stilt spørsmål ved om bestemmelsen burde håndheves. Janice Richardson, rådgiver for FNs organisasjon for informasjon og kommunikasjonsteknologi, er uenig i avgjørelsen.

– Dette vil frata unge mennesker viktige pedagogiske og sosiale muligheter på veldig mange måter.