På en pressekonferanse mandag ettermiddag sa UDI-direktør Frode Forfang at før oktober er omme, vil man passere 20 000 ankomne asylsøkere i Norge i år.

80-100 nye mottak i Norge

De tidligere anslagene over hvor mange som vil komme i år, ryker. De siste anslagene UDI ga, var at idet  inneværende år ville komme mellom 20 000 -25 000 asylsøkere til Norge i år.

Hittil i år er det kommet 17 800 asylsøkere. Og nå oppjusteres tallene kraftig.

- Vi ser at den forrige prognosen vi ga på 20-25 000 i løpet av året er alt for lav. Tallet kommer til å bli høyere enn vi tidligere har oppgitt, sannsynligvis med en god margin, sier Forfang.

- Det er et veldig stort behov for å etablere mange nye mottaksplasser over hele landet Derfor ber vi nå om 15 000 nye mottaksplasser. Det vil si rundt 80-100 mottak, sier Forfang.

Unge fra Afghanistan

Ifølge UDI er syv av ti asylsøkere fra Syria, Irak og Afghanistan.

Ved Norges grense til Russland, på Storskog, har kom det over 500 asylsøkere forrige uke, en fjerdedel av alle som kom til Norge.

I ettermiddag møter UDI-direktøren Frode Forfang, Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Bjørn Guldvog fra Helsedirektoratet pressen for å snakke om asylsitiuasjonen.

10 prosent av dem som kom forrige uke er enslige mindreårige asylsøkere under 18 år.

Syv av ti i denne gruppen er fra Afghanistan.

LES MER: Flyktningene strømmet inn, Regjeringen kuttet

Er du opptatt av situasjonen for de mange som er på flukt ? Har du lest kollega Åge Winges sterke fortelling fra tre intense dager med syrere på vei fra Ungarn til Tyskland? (Pluss)