Sprengt kapasitet på Stavanger universitetssjukehus