Redningsskøyte vurderer å hente mann som har søkt tilflukt i fyrlykt