Juryordningen er historie fra nyttår – men for noen skal juryen fortsatt avgjøre