Legemiddelverket vil ikke endre vaksinereglene etter meldinger om bivirkninger