Det samiske flagget ble godkjent av den 13. nordiske samekonferansen i Åre  15. august i 1986. Flagget er det samlende symbol for samer på tvers av landegrensene og blir brukt av sametingene i Norge, Sverige og Finland.

Flagget blir brukt ved offisielle flaggdager og ved andre høytider. Bruken av det samiske flagget følger reglene for flagging i de respektive landene. I Norge har Utenriksdepartementet utarbeidet regler for hvordan det samiske flagget skal rangere i forhold til andre flagg.

Flagget er formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl.

Samiske flaggdager:

6. februarSamenes nasjonaldag. Den er til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Trondheim i 1917. Dette var første gangen at samene var samlet for å arbeide for felles samiske saker over nasjonalstatsgrensene. Dagen ble første gang feiret i 1993.2. marsSametinget i Finland ble åpnet (1996).25. marsMarimesse. Maria bebudelsesdag. En tradisjonell samisk merkedag.24. juniMidtsommer. Sankthansdagen.9. augustFNs internasjonale urfolksdag.15. augustDagen da sameflagget ble godkjent, og Isak Sabas fødselsdag (han har skrevet teksten til den samiske nasjonalsangen «Sámi soga lávlla».)18. augustSamerådet ble stiftet (1956).26. augustSametinget i Sverige ble opprettet (1993).9. oktoberSametinget i Norge ble åpnet (1989).9. novemberSameparlamentet i Finland ble opprettet (1973).

Kilde: Regjeringa.no, Scanpix og Wikipedia