Norgesgruppen øker overskuddet mer enn matprisene stiger