Subwoolfer og trondheimsbaserte Amanda gikk videre til Eurovision-finalen

foto