Kun halvparten av veterinærer som har psykiske problemer og alvorlige selvmordstanker, søker hjelp, selv om de selv mente at de hadde behov for det, skriver Nationen.

En studie fra i vinter viste at nesten tre av ti veterinærer i Norge har ment at livet ikke har vært verdt å leve det siste året.

Forskerne fant også en sammenheng mellom mindre hjelpsøking og det å jobbe i produksjonsdyrpraksis.

Produksjonsdyr er industrielle livdyr, tradisjonelt sett bufe som nyttes i produksjon av primærprodukter som kjøtt, melk, pels, skinn, ull og en rekke andre produkter.

– Det er ikke urimelig å tenke at de som jobber i produksjonsdyrpraksis, for eksempel bor i distriktet, hvor det kan være vanskeligere å skaffe psykisk helsehjelp. Men det har vi ikke nok informasjon om, sier en av forskerne bak studien, Helene Seljenes Dalum.

Begge studiene er knyttet til et større doktorgradsprosjekt til Dalum, som selv er veterinær.

Hun understreker imidlertid at undersøkelsen ikke kan si noe om årsakssammenheng.