Nav og Trygderetten får til sammen 45 millioner kroner for å håndtere trygdeskandalen