Stortinget ber derfor regjeringen nå sikre at barn som forsvinner fra asylmottak blir ettersøkt.

Det ble klart etter at et direkteforslag fra SV i stortingssalen mandag ettermiddag ble enstemmig vedtatt i Stortinget.

Her kan du lese saken som skapte opprør: 43 asylbarn søkk borte

Redd Barna satte ord på på hvorfor: -Det er ingen som leter

I vedtaket bes regjeringen også om å sette inn særlige tiltak for å hindre at barn utsettes for menneskehandel og utnyttes til prostitusjon.

– Et svært gledelig vedtak. Vi vet at barn forsvinner. Det er dokumentert at de blir utsatt for seksualforbrytere. De blir meldt savnet, men ingen leter, sier SVs Karin Andersen

– Alle barn som bor i Norge, er våre barn. Når et barn forsvinner, så skal politiet lete – uavhengig av om barnet bodde på et asylmottak eller ikke. Det har Stortinget nå sagt, legger hun til.

43 sporløst borte

Det er Bufetat region Øst som har ansvaret for de minste asylbarna under 15 år som kommer til Norge. UDI har ansvaret for de mellom 15 og 18 år. Så langt i år er det meldt ifra om 45 barn som har forsvunnet.

En oversikt utarbeidet av Bergens Tidende, Adresseavisen og Aftenposten i november viste at ni barn under 15 så langt har forsvunnet fra ulike omsorgssentre, mens 36 barn mellom 15 og 18 er forsvunnet fra norske mottak landet rundt.

To av barna under 15 er kommet til rette. Men Politiets utlendingsenhet bekreftet at man i tillegg til de 43 forsvunne barna også har hatt et ukjent antall forsvinninger fra selve registeringsfasen.

I denne saken her svarer barneministeren så godt hun kan på seks spørsmål om asylbarna som forsvinner.

Ingen leter utenfor mottakene

– Barna blir sett på som asylsøkere, ikke barn, mener Redd Barna.

Organisasjonen fastslo i november at varslingsrutinene for rapportering mellom mottakene, Bufetat, UDI og politiet om selve forsvinningen er blitt bedre.

Men så er det stans, ifølge organisasjonen.

– Bekymringen er at ingen bekymrer seg. Om et norsk barn forsvinner er det ingen som sitter stille. Politiet plukker opp om de treffer barn på gaten eller får helt konkrete tips. Men det et er ingen som aktivt leter utenfor mottakene når et asylbarn forsvinner, sa Thale Skybak i Redd Barna da det ble kjent at 43 barn var søkk borte fra omsorgssentrene og mottakene i november.

– Hvorfor er det slik?

– Dessverre er det slik at vi ser på barna først og fremst som asylsøkere, ikke barn. Det er sterkt bekymringsfylt.

Også Kripos har uttrykt en voksende uro for situasjonen til de enslige mindreårige asylbarna som blir borte.

Høyre mener det blir feil å satse på asylbarna i Norge. Det sier partiets talskvinne i denne saken.

– Kritikk

SVs Karin Andersen frykter at unge på drift blir et lett bytte.

– Hovedproblemet er at ingen leter etter disse barna. Enslige mindreårige asylsøkere er spesielt sårbare, og kriminelle er veldig gode på integrering, for å si det sånn, påpeker Andersen.

Hun mener noe av løsningen er å sikre god barnefaglig kompetanse og sørge for at et tilstrekkelig antall voksenpersoner er til stede ved mottakene.

– Det enstemmige vedtaket Stortinget har gjort innebærer en kritikk av regjeringen og politiet. Det skulle være unødvendig at Stortinget å vedta at politiet skal gjøre jobben sin.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) fastslo at politiet må være mer aktive da saken om de forsvunne asylbarna var oppe til debatt i Stortingets spørretime i midten av november.

– Vi har indikasjoner på at noen av barna blir utsatt for menneskehandel, sa Horne, som slo fast at politiet må kobles inn når barn og unge forsvinner fra mottakene.

Flere tiltak

Stortinget vedtok en rekke tiltak mot menneskehandel mandag. Blant annet bes regjeringen om å utrede muligheten for å gi oppholdstillatelse til mennesker som skal være ofre for menneskehandel.

Stortinget gikk også inn for å styrke politiets mulighet til å avlytte kommunikasjon for å avsløre menneskehandel. Politiet får nå tilgang til å be om kommunikasjonsavlytting også når mistanken går mot menneskehandel med voksne personer. Denne muligheten finnes allerede i dag når mistanken gjelder handel med barn.

TRON STRAND og SIMEN GRANVIKEN