Begge krever nå mer penger til Tolletaten så de kan ansette flere folk og kjøpe nytt utstyr til havna i Oslo, skriver VG.

– Det er bedre sikkerhet på havnene i Sør-Amerika, hevder konserndirektør Pia Gulbrandsen i Bama.

Norsk Tollerforbund har i flere år uttalt at sikkerheten ikke er god nok. I 2023 ble det gjort tre store kokainbeslag på Bamas anlegg i Groruddalen, i banankasser fra Sør-Amerika.

– Hvis vi virkelig skal bekjempe narkotika trengs det en betydelig budsjettøkning til Tolletaten, ikke bare til politiet. De trenger også budsjettmidler, men det er flere som må bidra i den enorme oppgaven vi har foran oss. Oslo havn mottar helt enormt mye varer, og sånn situasjonen er nå får vi ikke gjort jobben vår ordentlig, sier leder Karin Tanderø Schaug i Tollforbundet.