42 nordmenn med i internasjonalt massesøksmål mot Østerrike

foto