Sps stortingsgruppe ga sin tilslutning til budsjettenigheten