Kriseordning med digitale rettsmøter forlenges fram til sommeren