Fredrik Bull-Hansen døde 1. mars etter et kort sykeleie, opplyser familien.

Bull-Hansen har en lang og variert karriere bak seg og var blant annet sjef ved Hærens stabsskole fra 1973 til 1975. 1977 ble han utnevnt til oberst I og sjef for Etterretningsstaben. 1979 ble han utnevnt til generalmajor og kommandør for landstridskreftene i Nord-Norge.

Gikk av i 1987

I 1984 ble han utnevnt til general og forsvarssjef, en stilling han satt i til han gikk av for aldersgrensen i 1987.

Bull-Hansen tjenstgjorde i Tysklandsbrigaden i 1951 og 1952 og tjenestegjorde for FN i Egypt i 1956 og 1957. Fra 1970 til 19 73 var han forsvarsattaché ved den norske ambassaden i Helsinki.

Libanon-styrke

Høydepunktet i sin internasjonale karriere nådde Bull-Hansen i årene 1981 til 1984, da han fikk i oppgave å etablere og senere lede en flernasjonal militær og sivil styrke utenom FN (Multinational Force and Observers – MFO) i Sinai, skriver Norsk Biografisk Leksikon.

Styrken skulle sikre fredsavtalen mellom Egypt og Israel av 26. mars 1979, som bygde på Camp David-avtalen fra året før.

Fredrik Bull-Hansen bisettes fra Ris kirke i Oslo torsdag 15. mars.