- I forhold til den øvrige befolkningen så vi at det er to ganger økt risiko for å utvikle demens dersom man har gått med spenningshodepine i så stor grad at det oppleves som en plage, sier overlege og professor hos Institutt for nevromedisin ved NTNU, Knut Hagen, til VG.

Sammenhengen mellom hodepine og demens er kartlagt gjennom å knytte data fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 2) med et demensregister i Nord-Trøndelag.

Dette er den første studien internasjonalt som viser sammenhengen mellom demens og spenningshodepine. Funnene er publisert i to vitenskapelige artikler, deriblant i The Journal of headache and pain, skriver VG.

Det er flere former for demens. Det er sykdommen som heter vaskulær demens, som er den nest vanligste formen for demens, der de som rammes har rapportert om dobbelt så høy forekomst av spenningshodepine. Studien viser at hodepine ikke øker risikoen for Alzheimer.

- For oss er det interessant å se på hvilke mekanismer som gjør at det er en sammenheng mellom spenningshodepine og vaskulær demens. De som er plaget med hodepine over lengre tid, kan ha nytte av å oppsøke lege for å få målt blodtrykk og kanskje ta bildeundersøkelse av hjernen. Det vil gi indikasjoner på om det er store eller små vaskulære forandringer i hjernen, sier Hagen.