Kong Harald og dronning Sonja har tatt koronavaksinen