Bare i 2013 var småbrukerlaget så fornøyde at de kunne skrive under på jordbruksavtalen med staten.

- Vi er veldig glad for at vi har fått på plass en avtale med bondelaget. Men det er synd at småbrukerlaget ikke tar ansvar. I løpet av de siste seks årene har småbrukerlaget brutt forhandlingene fem ganger, sier Listhaug.

- Akseptabelt resultat

Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene fredag ettermiddag. Organisasjonen mente statens tilbud ikke ga rom for å snu en allerede negative trend innenfor jordbruket.

Norges Bondelag ville derimot forhandle videre. I går ettermiddag ble de enige med staten om en avtale med en ramme på 400 millioner kroner, som de mente kunne binge jordbruket fremover med økt matproduksjon i hele landet.

- Vi gikk inn i dette med et ønske om å få til en avtale til det beste for bonden og norsk matproduksjon. Det har vært konstruktive forhandlinger, og på siste dag kom vi altså fram til et resultat som vi mener er akseptabelt, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Økte kraftig

Statens opprinnelige tilbud var på 90 millioner kroner, en ramme som nå har økt til 400 millioner kroner.

- Vi er fornøyde med en forhandlingsgevinst på 310 millioner kroner. Av hensyn til de mindre og mellomstore gårdsbrukene har det også vært avgjørende at det foreslåtte kuttet i overføringer på 110 millioner kroner ble reservert. I stedet økes overføringene nå med 45 millioner kroner, sier Bartnes.

Landbruksministeren var nøye med å understreke at regjeringens ønske om strukturendringer i landbruket ligger fast med doblet melkekvote og doblet husdyrtak.

- Ingen andre gruppe har fått mer enn bøndene de to siste årene. Men vi valgte å strekke oss langt. Jeg er glad for at det er optimisme og at de fleste piler peker oppover i landbruket, sa Sylvi Listhaug.

Bartnes forutsetter nå at regjeringa fortsetter i samme spor neste år.

- Vi krevde 24 000 kroner, men får 13 000 per årsverk. Det er 7000 kroner mer en hva staten tilbød. Vi har fått til en løsning som skal bringe matproduksjon i riktig retning. Vi mener det er viktig å ta hensyn til behovet for økt matproduksjon og da er løsningen å stimulere små og mellomstore bruk, understreket leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

foto
Merete Furuberg brøt jordbruksforhandlingene på vegne av Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Ruud, Vidar, NTB scanpix
foto
Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes (f.v), landbruksminister Sylvi Listhaug og statens forhandlingsleder Leif Forsell etter at de ble enige om årets jordbruksoppgjør. Foto: Junge, Heiko, NTB scanpix