Åtte millioner gitt i skadeerstatning etter Trident Juncture

foto