Anita Krohn Traaseths beskyldt for omsorgssvikt i kronikk