SSB: Omikron skaper stor usikkerhet for norsk økonomi