Kraftig vekst i salget av alkoholfri drikke i 2021