foto
Planlegger Arne Dahl ved Trondheim fengsel har jobbet mye med unge som soner i Trondheim fengsel. Her på «Modulen» kan de lettere skjermes fra voksne innsatte. Foto: Rune Petter Ness
foto
Planlegger Arne Dahl ved Trondheim fengsel har jobbet mye med unge som soner i Trondheim fengsel. Her på «Modulen» kan de lettere skjermes fra voksne innsatte. Foto: Rune Petter Ness

Akkurat nå soner en 17-åring sin dom i «Modulen». For noen uker siden satt 16-åringen som er siktet etter Hitra-brannen, her. Han ønsket eksplisitt å bli plassert i «Modulen».

Den grå bygningen er avskjermet fra resten av fengselet. Her har de innsatte hvert sitt lille bad, på veggene henger Ikea-bilder og i oppholdsrommet står et biljardbord. Inne på undervisningsrommet henger ark med skriblerier fra kurs i sinnemestring.

– Det er en god idé med egne ungdomsenheter i noen fengsler. Vi er åpne for muligheten om å legge den hit, sier fengselssjef Roy Horgøien.

Skaper aktivitet

Fengselet har nylig satt ned en arbeidsgruppe for å se på hvordan de kan bedre tilbudet til unge i fengsel. Mellom 2004 og 2006 var de også med på et prøveprosjekt, og i løpet av perioden sonet 16 unge under 23 år sine dommer i «Modulen».

Fritidsleder Tore Hjulstad peker på tre ting som er viktige i et «ungdomsfengsel»:

* Skape aktivitet.

* Skjerme ungdommen fra andre innsatte.

* Motivere den unge til ikke å havne i fengsel igjen senere.

Planlegger Arne Dahl ved Trondheim fengsel tror ikke etableringen av «ungdomsfengsel» vil føre til at flere barn og unge fengsles.

– Terskelen for å dømme barn til fengsel er høy, og det vil den fortsette å være, sier han.

Et av kravene til de tenkte «ungdomsfengslene», er at det må være et tverrfaglig tilbud på plass. I «Modulen» jobber det allerede tre miljøterapeuter.

– Det høres lurt ut med enheter tilrettelagt kun for ungdom, sier konsulent Reidun Hobbelstad.

Det er 15 celler i «Modulen». Disse er nå fylt opp med voksne, i tillegg til 17-åringen og noen menn mellom 21 og 23 år.