I denne perioden er det flere høytidsdager og merkedager, noe som kan være typiske mål for terrorister.

– Terrorister er opptatt av symbolisme, og det kan ligge mye symbolikk i å foreta seg noe på dager som nasjonaldager og større markeringer, sier forsker Cato Hemmingby ved Politihøgskolen, til NRK.

– Det kan være store folkemengder andre dager i året også, men det kan nok være aktører som er mer motivert til å gjøre noe på en merkedag som en nasjonaldag, fordi det får den ekstra symbolikken terrorister kan være ute etter, sier forskeren.

– Full tillit

Leder for 17. mai-komiteen i Oslo, Bjørnar Moxnes, sier de legger opp til en flott feiring av 17. mai, med barnetog som vanlig.

– Så vil politiet sette inn de tiltakene som er nødvendig for at vi skal være trygge på nasjonaldagen. Det har vi full tillit til at de gjør på en god måte, sier Moxnes.

Ekstremismeforsker Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus påpeker at angrep ved høytidsdager er noe IS oppfordrer til, og at det dermed er helt naturlig at PST frykter terror særlig på slike dager. PST har tidligere vurdert det som "mulig" at Norge kan bli utsatt for terror i 2017. Nå mener de det er sannsynlig.

Samarbeid om tiltak

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier mandag at Oslo kommunes etater og politiet skal jobbe sammen med ekstra sikringstiltak i forbindelse med 17. mai, ifølge Aftenposten.

– I år vil nok disse tiltakene fremstå som annerledes for publikum enn tidligere år, sier Johansen om feiringen.

Oslo-politiet gir kommunen råd om hvordan best sikre byen, og Johansen sier at de foreløpig ikke har fått råd om nye tiltak som følge av hendelsene de siste dagene. Etter hva Aftenposten erfarer, blir det et møte om dette mellom kommunen og politiet i løpet av mandag.

Politidirektoratet (POD) skal sammen med landets politimestre vurdere behovet for nye beredskapstiltak i lys av PSTs skjerpede trusselvurdering.

PST holdt søndag en pressekonferanse i forbindelse med funn av en sprengladning på Grønland i Oslo lørdag kveld og i lys av angrepet i Stockholm fredag. Politiet i landets største byer og ved Oslo lufthavn Gardermoen har midlertidig bevæpnet seg etter angrepet i den svenske hovedstaden. Politiet har også økt tilstedeværelsen i de største byene.