Skal undersøke seksuell trakassering i norsk mediebransje