Ringerike sykehus roses av prestisjetidsskrift etter 22. juli