Justisministeren tett på «terrorangrep» foran Stortinget