Bølekointa er ei hule på grensa mellom Osen og Flatanger kommune, og derfor også på grensa mellom Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Den kom i nyhetene da det i 1987 ble funnet skjeletter i hula.

Hula ble utforsket, og minst tre skjeletter ble hentet ut av politiet. Funnet ble betraktet som politisak eller fra krigens dager, ifølge gemini.no.

Kanskje er det ikke så rart. Den ene som ble funnet, var en mann i 20-årene som var sammenkrøket ved et bål. Skjelettet var påført store kuttskader, kanskje som følge av en forbrytelse. Men likevel var det nok ingen sak for politiet i dag. Beinrestene viste seg å ikke kreve politietterforskning, men arkeologisk ekspertise.

For senere er likene datert til romertid (år 0-400 e. Kr.) og folkevandringstid (400-550 e. Kr.). Folk har altså tatt i bruk denne hula gjennom flere hundre år. Det er også funnet brente rester etter fisk og pattedyr som folkene må ha spist.

Les også: Ur-trønderen lagde enestående helleristninger

Hulemalerier?

I slutten av mars var arkeolog Eva Lindgaard fra NTNU Vitenskapsmuseet på befaring for å kikke nærmere på fargeflekker på bergveggen som kunne være hulemalerier. Lindgaard er ekspert på bergkunst, det vil si hellemalerier, helleristninger og hulemalerier.

- Det ville ikke ha vært usannsynlig om vi fant hulemalerier i denne hula, da det finnes slike malerier på en rekke huler på kysten av Nord-Trøndelag og Nordland. Ekstra spennende ville det vært å finne både hulemalerier og godt bevart arkeologisk materiale på samme sted, sier arkeolog Lindgaard.

Igjen viste Bølekonta seg å være mindre dramatisk enn først antatt:

Fargeflekkene er med all sannsynlighet resultat av geologiske og kjemiske fenomener. «Utfelling» er et fenomen som forekommer på bergflater som tilføres vann overmettet på mineraler. Vannet etterlater et tynt lag med mineraler som kan ses som fargeflekker. Den østlige huleveggen i Bølekointa har mange røde områder, mens enkelte flekker med sterkere farge lett kan mistenkes for å være menneskepåvirket.

Spesielt to fargeflekker skilte seg fra resten av fargen på huleveggen, og under besøket tok arkeologene flere bilder av disse. Den ene fargeflekken vises tydelig som rød jernutfelling sammen med hvit kalkutfelling. Dette avslører at det har rent vann overmettet på disse mineralene i dette området.

Den andre fargeflekken kunne tenkes å utgjøre en hulemalerifigur. Derfor ble bilder av denne behandlet i et pigmentfremhevingsprogram. Pigmentforsterkningen fremskapte ikke noen konkret eller typisk hulemalerifigur. Samtidig var området like sør for denne flekken dekket av et tykt lagt jernutfelling, noe som tyder på at den aktuelle fargeflekken også er resultat av jernutfelling.

Les også: Vikingens skjold har et dypt hakk

Om Bølekointa

Det anbefales ikke å ta seg opp til hula uten kyndig klatrehjelp. Drageid leirskole og kurssted samarbeider med Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner om å holde oppsikt med hula. Hula ligger i Osen kommune, men inngangen er i Flatanger. Du får ikke gå inn uten guide, for kulturminnet er sårbart.

Mer informasjon om Bølekointa finner du her.

Ragnar Vennatrø har skrevet om hele hulas historikk i sin hovedfagsavhandling: «Numedals reffne – en sprekk i virkeligheten: oppdagelsen av skjelettfunnet i Bølehula på fylkesgrensa mellom Sør- og Nord-Trøndelag, 2005/2006.»

Hittil skal det være registrert 28 huler i Osen kommune som kan ha vært i bruk av mennesker.

Les flere artikler på gemini.no

Det kan være svært krevende å ta seg inn i hula. Foto: Lars Strømmen, NTNU
Arkeolog Eva Lindgaard tok turen inn i hula Bølekointa for å se etter bergkunst. Foto: Lars Strømmen, NTNU
Pigmentforsterkningen viser ingen konkret figur, selv om det ved første øyekast kunne se ut som en menneskefigur. Foto: Lars Strømmen, NTNU og bearbeidet av Åge Hojem, NTNU
Her ses både røde og hvite fargeflekker, noe som nok er jernutfelling og kalkutfelling. Foto: Lars Strømmen, NTNU