I fjor tapte beitenæringen i området opp mot 200 rein til rovdyr, og i april i år søkte beitenæringen i Lakselv-området om skadefelling på bjørnen, som ble fanget opp av ett av viltkameraene deres, skriver iFinnmark.

– Tillatelsen ble gitt, og vi begynte jakta i går. Vi fikk tak i bjørnen rundt klokka 10 i dag. Det var en ung hannbjørn, sånn 70–80 kilo, sier Oddleif Nordsletta i Statens naturoppsyn til avisen.

Bjørnen ble skutt fra helikopter.

– Bjørnen ble skutt inne i en reinflokk, i området Vuolajohka mot Lakselv, sier han.

Nordsletta legger til at bjørnen så langt ikke har tatt noen reinsdyr.