Turøy-ulykken er henlagt som intet straffbart forhold