Rapport: Oppsigelse av Islamsk Råds generalsekretær var ugyldig