Felles tiltak for Nordre Follos nærkommuner vurderes