Lærerstreik om 14 dager: Utdanningsforbundet sier nei til lønnsoppgjøret