Mandagens snittpris per kWh er 27,3 øre høyere enn søndag og 36,6 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen mandag på 82,003 øre per kWh er mellom klokken 19 og 20. Den er 27,3 øre høyere enn søndag og 29,7 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørøst-Norge vært 1,23 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 82,003 øre, dekkes 8,1 øre.

Minsteprisen blir på 38,5 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten.